गजल-९

उतारचढाव उस्तै छ।अटुट चकाव उस्तै छ। सरकारको कालो प्रश्न,गोविन्द जवाफ उस्तै छ। प्रगति केही देखिनु छैननेकपा रवाफ उस्तै छ। महंगी

Continue reading