बुद्धमाया-१

मध्यराती,बुद्धमायाले आकाश हेरीइतिहासमा पहिलो पटकआकाशले बुद्धमायालाई देख्यो…! सभ्यताको अभूतपूर्व उपलब्धि,बुद्धमायाले आकाशमा चम्किला तारा जन्माई। चम्किला ताराहरुलेधमिलो बुद्धमायालाई देखे ‘प्रेम’ धेरै

Continue reading