गजल-१०

प्रत्येक रात हुन्छ आशा बिहान सम्मकोप्यारो जीवन तर यात्रा चिहान सम्मको निस्सार अस्तित्व जति केलाउँदै जानुस्,सस्तै देखिन्छ तर खोज सम्मान

Continue reading