हाइकूहरु-१

Posted by
 • बम बिस्फोट ।
  सरकार मौन छ ।
  म जिउँदै छु ।
 • भिजेको आँखा ।
  आमाको अनुहार ।
  छोरो निठ्ठुरी ।
 • लोकतन्त्र रे ।
  चमेरो मयुर् बन्यो ।
  घर नछोड्नु ।
 • शब्द गुजुल्टो ।
  उकुसमुकुस उ ।
  सायद कवी ।

Image Source: Haiku Stairs