गजल-१

Posted by

रहरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।
हो, डरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।

रित्तो समाजमा जन्मिए, सस्तैमा बिक्छु ।
शहरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।

असन्तुलित सपनामा, मौन छटपटी ।
प्रहरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।

बेदनात्मक जिन्दगीका, अमिला घाउ ।
जहरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।

कम्पनपछी भत्किए, आशा भरोसा ।
हो, घरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।

सुसाएको सुनसान नदी, भ्रान्ती हैन ।
लहरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।

रहरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।
हो, डरहरु फरक छन्, तिम्रा मेरा ।

Image Source: farm8.staticflicker