π(PI) – १

Posted by

मेराे आफ्नो π छ।
तिम्रो आफ्नो π छ।

एउटै r भएपनि
साथमा मपाई छ।

Growth बुझिन्न
सबको आफ्नै e छ।

Irrational दिमागमा,
√2√3 को लडाइँ छ।

Input फोहोर देखिन्छ
Output मा सरसफाई छ।

प्रगतिको दुनियामा
गणितकै रजाइँ छ।